Hvem har rydningspligt og hvornår skal der være ryddet?
Her kan du læse om lov, regler og erstatning.

Snerydning et lovkrav
Mange har stadig den opfattelse, at det er politivedtægterne i de enkelte politikredse, der bestemmer, hvornår der skal ryddes for sne og/eller gruses. Det er en fejlagtig opfattelse.

Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fastslår:

  • hvem der har snerydnings- og grusningspligt,
  • at vejbestyrelsen har kompetencen til at udfærdige generelle retningslinjer vedrørende vintervedligeholdelse af såvel offentlige som private veje og stier,
  • at vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser.

Det siger loven om rydning
For private grundejere vil reglerne ofte være,

  • at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald, hej
  • at der træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.

Og sådan er retspraksis
Efter lovens ord skal der altså ryddes med det samme. Heldigvis tolker domstolene ikke loven helt så firkantet. Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter forholdene kan forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse.

Sædvanligvis vil tidsrammen være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften, men forskellige forhold kan dog ændre denne tidsramme.

F.eks. ved biografer og restauranter, hvor der færdes mange mennesker efter kl. 22.00. Her skal ejerne gruse og salte også efter dette tidspunkt, ligesom der ved institutioner, der åbner før kl. 7 morgen, selvfølgelig bør være foretaget glatførebekæmpelse.

Tilsyn og bøde
I følge loven vil manglende vintervedligeholdelse kunne straffes med bøde, og vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med grundejernes forpligtigelser, kan lade foranstaltninger til glatførebekæmpelse udføre for den forsømmelige hus- og grundejers regning.

Publiceret 19-02-2009. Forsikringsoplysningen

   
   

Optimized for 1024 x 768 @ 16 bit

Designed by ITON Computers © 2010